Kyoto – Gangyō-ji
Izumi – Sefuku-ji
Kagoshima – Aperçu de la ville
Kagoshima – Terukuni-jinja
Kagoshima – Sengan-en
Kagoshima – Sakurajima
Kagoshima-Yakushima – Transport en ferry
Yakushima – Aperçu de l’ile
Yakushima – Ravin de Shiratani Unsuikyo
Yakushima – Yakusugi Land
Yakushima – Cascade d’Ohko
Sakurai – Haseyamaguchiniimasu-jinja
Sakurai – Hōki-in
Sakurai – Hase-dera

 


Diaporama suivant / Dernier diaporama

Kyoto – Gangyō-ji

01 décembre 2017

Gangyō-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Izumi Sefuku-ji

01 décembre 2017

Sefuku-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kagoshima – Aperçu de la ville

03 décembre 2017

Aperçu de Kagoshima

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kagoshima – Terukuni-jinja

03 décembre 2017

Terukuni-jinja

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kagoshima – Sengan-en

03 décembre 2017

Sengan-en

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kagoshima Sakurajima

04 décembre 2017

Sakurajima

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kagoshima-Yakushima – Transport en ferry

05 décembre 2017 et 09 décembre 2017

Kagoshima-Yakushima Ferry

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Yakushima – Aperçu de l’île

05 décembre 2017 au 08 décembre 2017

Yakushima - Aperçu de l'île

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Yakushima – Ravin de Shiratani Unsuikyo

06 décembre 2017

Ravin de Shiratani Unsuikyo

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Yakushima – Yakusugi Land

07 décembre 2017

Yakusugi Land

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Yakushima – Cascade d’Ohko

08 décembre 2017

Cascade d'Ohko

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Sakurai – Haseyamaguchiniimasu-jinja

10 décembre 2017

Haseyamaguchiniimasu-jinja

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Sakurai – Hōki-in

10 décembre 2017

Hōki-in

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Sakurai – Hase-dera

10 décembre 2017

Hase-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Premier diaporama / Diaporama précédent