Sanda – Kazan-in Bodai-ji
Takarazuka – Nakayama-dera Okuno-in
Takarazuka – Nakayama-dera
Fujiidera-shi – Fujii-dera
Fujiidera-shi – Karakuni-jinja
Fujiidera-shi – AICEL Shura Hall
Osaka – Shi Tennō-ji : Kondō
Osaka – Shi Tennō-ji : Roku-ji Raisan-dō
Aperçu d’Osaka – Shinsekai
Uji – Mimuroto-ji
Kyoto – Daigo-ji : Sanbō-in
Kyoto – Daigo-ji : Shimo Daigo
Uji – Okumiya-jinja
Otsu – Iwama-dera
Otsu – Ishiyama-dera
Nagaokakyō – Nagaoka Tenman-gū
Nagaokakyō – Kōmyō-ji
Nachikatsuura – Kumano Nachi-taisha
Nachikatsuura – Seiganto-ji
Wakayama – Kimii-dera
Kinokawa – Kokawa-dera
Kinokawa – Kokawa Ubusuna-jinja
Takatori – Tsubosaka-dera
Asago – Ruines du château de Takeda
Omihachiman – Chōmei-ji
Maizuru – Matsunoo-dera
Maizuru – Iwamuro Inari-jinja
Himeji – Engyō-ji : Maniden
Himeji – Engyō-ji : Mitsunodō
Kasai – Ichijō-ji
Nagahama – Chibukushima : Hōgon-ji
Nagahama – Chibukushima : Tsukubusuma-jinja
Nagahama – Château de Nagahama
Omihachiman – Kannonshō-ji
Katō – Banshū Kiyomizu-dera
Otsu – Mii-dera
Kyoto – Rokuharamitsu-ji
Kyoto – Kiyomizu-dera

 


Diaporama suivant / Dernier diaporama

Sanda – Kazan-in Bodai-ji

03 novembre 2017

Kazan-in Bodai-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Takarazuka – Nakayama-dera Okuno-in

03 novembre 2017

Nakayama-dera : Okuno-in

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Takarazuka – Nakayama-dera

03 novembre 2017

Nakayama-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Fujiidera-shi – Fujii-dera

04 novembre 2017

Fujii-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Fujiidera-shi – Karakuni-jinja

04 novembre 2017

Karakuni-jinja

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Fujiidera-shi – AICEL Shura Hall

04 novembre 2017

AICEL Shura Hall

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Osaka – Shi Tennō-ji : Kondō

04 novembre 2017

Shi Tennō-ji : Kondō

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Osaka – Shi Tennō-ji : Roku-ji Raisan-dō

04 novembre 2017

Shi Tennō-ji : Roku-ji Raisan-dō

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Aperçu d’Osaka – Shinsekai

04 novembre 2017

Aperçu d'Osaka - Shinsekai

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Uji – Mimuroto-ji

06 novembre 2017

Mimuroto-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Daigo-ji : Sanbō-in

06 novembre 2017

Daigo-ji : Sanbō-in

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Daigo-ji : Shimo Daigo

06 novembre 2017

Daigo-ji : Shimo Daigo

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Uji – Okumiya-jinja

07 novembre 2017

Okumiya-jinja

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Otsu – Iwama-dera

07 novembre 2017

Iwama-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Otsu – Ishiyama-dera

07 novembre 2017

Ishiyama-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nagaokakyō – Nagaoka Tenman-gū

22 novembre 2017

Nagaoka Tenman-gū

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nagaokakyō – Kōmyō-ji

22 novembre 2017

Kōmyō-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nachikatsuura – Kumano Nachi-taisha

23 novembre 2017

Kumano Nachi-taisha

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nachikatsuura – Seiganto-ji

23 novembre 2017

Seiganto-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Wakayama – Kimii-dera

24 novembre 2017

Kimii-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kinokawa – Kokawa-dera

24 novembre 2017

Kokawa-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kinokawa – Kokawa Ubusuna-jinja

24 novembre 2017

Kokawa Ubusuna-jinja

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Takatori – Tsubosaka-dera

24 novembre 2017

Tsubosaka-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Asago – Ruines du château de Takeda

25 novembre 2017

Ruines du château de Takeda

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Omihachiman – Chōmei-ji

26 novembre 2017

Chōmei-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Maizuru – Matsunoo-dera

26 novembre 2017

Matsunoo-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Maizuru – Iwamuro Inari-jinja

26 novembre 2017

Iwamuro Inari-jinja

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Himeji – Engyō-ji : Maniden

27 novembre 2017

Engyō-ji : Maniden

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Himeji – Engyō-ji : Mitsunodō

27 novembre 2017

Engyō-ji : Mitsunodō

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kasai – Ichijō-ji

27 novembre 2017

Ichijō-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nagahama – Chibukushima : Hōgon-ji

28 novembre 2021

Hōgon-ji - Chibukushima

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nagahama – Chibukushima : Tsukubusuma-jinja

28 novembre 2017

Tsukubusuma-jinja - Chibukushima

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Nagahama – Château de Nagahama

28 novembre 2017

Château de Nagahama

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Omihachiman – Kannonshō-ji

28 novembre 2017

Kannonshō-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Katō – Banshū Kiyomizu-dera

29 novembre 2017

Banshū Kiyomizu-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Otsu – Mii-dera

29 novembre 2017

Mii-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Rokuharamitsu-ji

30 novembre 2017

Rokuharamitsu-ji

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Diaporama suivant / Diaporama précédent

Kyoto – Kiyomizu-dera

30 novembre 2017

Kiyomizu-dera

Cliquez ou appuyez sur l'image pour afficher la galerie.

 


Premier diaporama / Diaporama précédent